Профилактика

Монтаж

Вентилация

Оглед и консултация

Продажба и доставка

Сервиз

ductless-air-conditioners-benefits

Master Clima

Вашият климат Вашият комфорт 

img-jwbnr-split

Cooling & heating

Климатизация Вентилация Отопление

За нас

”Мастер Клима” ЕООД  е създадена през 2008г. от екип с модерно мислене и традиции във всички дейности, свързани с климатични, вентилационни и отоплителни системи, като съчетава прецизност, контрол и високо ниво на енергийна ефективност в изградените си проекти.

Нашата фирма работи с наложени на пазара марки като: Fujitsu, Fuji Electric, Daikin, Midea, Gree, Panasonic, Mitsubishi, Treo, Toshiba, LG и др. Предлагаме на клиентите си и климатици от вида ”ROOF TOP” създадени специално за климатизиране на потока от пресен въздух на нагнетателна вентилация. Те са приложими при търговски комплекси, бензиностанции офис комплекси и др., които трябва да имат плосък покрив.

Бенефициента изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.